Balkónový fotovoltaický systém

Solární systémy do 800W se označují jako mikro zdroje, které nepodléhají revizní zprávě, ani potřebě instalace elektrikářem. Zapojují se přímo do zásuvky 230V a generují elektřinu pro domácnost. Protože se systémy jednoduše zapojují a odpojují a nejsou trvale instalovány jako velké solární systémy, jsou také označovány jako domácí spotřebiče generující energii.

Jak to funguje?

Fotovoltaické články v modulech generují stejnosměrný proud zesluneční energie. Aby tato energie byla využitelná, je mezi solární panel a odběrovémísto zapojen mikroinvertor, který přeměňuje vznikající stejnosměrný proud nastřídavý proud obvyklý v domácnostech. Takto generovaná elektřina je pakpřiváděna do vaší bytové sítě prostřednictvím zásuvky a tak ji mohou využívat vašeelektrospotřebiče. V důsledku toho se váš elektroměr otáčí pomaleji nebo sedokonce zastavuje.

FLEXI fotovoltaické panely

V případě balkónového fotovoltaického plugin systému používáme většinou flexi panely - jsou ideální pro použití na zábradlí balkonu nebo terasy, kam se pomocí otvorů v nich připravených připevní obyčejnou plastovou stahovací páskou. Vzhledem k váze panelu cca 6,5 kg není potřeba obávat se složité manipulace nebo vlivů větru či sněhu. 

Plug&play

Fotovoltaické panely disponují instalovánými konektory, kterými se spojí s mikro inventorem pouhým zacvaknutím, a mikro inventor má koncovku přímo do zásuvky.

Zapojit do zásuvky jako běžný spotřebič?

Samozřejmě, pro připojení balkónového fotovoltaického systému můžete použít stávající zásuvku 230V. Po připojení do zásuvky se automaticky synchronizuje se sítí v domácnosti. Vzhledem k tomu, že elektřina jde vždy cestou nejmenšího odporu, je takto vyrobená elektřina spotřebována v domácnosti. Využito je stávající elektrické vedení, není potřeba pokládat nové vedení z pojistkové skříně. 

3 fáze a zásuvka

Pokud bydlíte v bytě, je pravděpodobné, že máte pouze 1 fázi. V tom případě je pro Vás tento systém vhodný bez jakékoliv další nutné úpravy. Na 3 fázové přípojce doporučujeme konzultaci a zapojení s odborným elektrikářem, balkónový fotovoltaický systém takové zapojení umožňuje, ale již pouze kvalifikovaným odborníkem. 

Kterým směrem panely natočit?

Směrem ke slunci, dosáhnete nejlepších výnosů. Balkónový fotovoltaický systém by měl být zpravidla orientován vždy na jih, ale dobré výnosy lze dosáhnout i orientací na východ či západ. Měli byste se také ujistit, že solární modul je umístěn pokud možno bez zastínění.